Новини

Візит представників міжнародної ВІЛ-сервіс мережі Coalition PLUS до головного офісу ГО "Альянс Глобал"

(ENGLISH BELOW) 3 листопада до ком’юніті центру ГО «АЛЬЯНС.ГЛОБАЛ» завітали представники міжнародної ВІЛ-сервіс мережі Coalition PLUS! Ця мережа, у тому числі, займається наданням послуг для ключових груп та спільнот. Серед гостей були представники з французької організації «AIDS» та "GAT Portugal", а також представники «100% життя» - Мережа ЛЖВ!


Метою ознайомчого візиту став обмін досвідом у наданні послуг ключовим спільнотам в важких умовах COVID-19, а також впровадження нових інструментів зменшення шкоди на тлі зростаючих практик хімсексу в Європі.


ГО «Альянс.Глобал» є організацією, яка значиму частку своїх зусиль вкладає саме у розвиток надання послуг ЧСЧ, і більше того – впливає на становище ЛГБТ-спільноти та законодавство країни, задля покращення рівня надання цих послуг. За 19 років свого існування, організація здобула значний досвід, за прикладом якого і приїхали наші іноземні колеги.


Ми розповіли про наші успіхи у контексті впровадження доконтактної профілактики ВІЛ #PrEP, поділилися досвідом розширення організації із столиці у регіони країни. Так, в умовах COVID-19 ми запустили програму «PrEP-таксі», яка дозволяла отримувати доконтактну профілактику, за допомогою таксі до медичного закладу і назад додому. Більше того, «Альянс.Глобал» зараз чи не єдина організація, яка впроваджує пілотну інтервенцію з отримання PrEP на базі ком’юніті-центру в Києві за допомоги лікаря-інфекціоніста, за попереднім записом. А в рамках боротьби із ризиками, пов’язаними з хімсексом, цього року ми запустили пілотний проєкт «PartyBox» для тих ЧСЧ, які його практикують. Він надає можливість конфіденційно пройти тестування на ВІЛ у дружнього лікаря, та отримати набір для самотестування наркотичних речовин на чистоту, якісні презервативи та лубриканти та інші подарунки.

ГО «АЛЬЯНС.ГЛОБАЛ» та Національний ЧСЧ-консорціум #MSM_PRO вбачають у цій зустрічі можливість посилити партнерські стосунки з колегами із Західної Європи та обмінюватись досвідом на постійній основі. Будемо раді вітати колег знову у стінах нашого гостинного ком’юніті!


On November 3, the community center of "ALLIANCE.GLOBAL" NGO was visited by representatives of the international HIV-service network "Coalition PLUS"! This network, among other things, provides services for key groups and communities. Among the guests there were representatives of French organization "AIDS" and "GAT Portugal", and also representatives of charity organization "100% of life"!


The purpose of the study visit was to share experiences in providing services to key communities in the difficult context of COVID-19, as well as to introduce new harm reduction tools against the backdrop of the growing practice of chemsex in Europe.


Alliance Global is an organization that places a significant focus on MSM services, and more specifically, influences the position of LGBT people and legislation to improve services for them. During its 19 years of existence, the organization has gained significant experience, which is what our foreign colleagues came to learn from.


We spoke about our successes in the context of the implementation of pre-exposure prophylaxis of HIV #PrEP and shared our experience in expanding the organization from the capital to the regions of the country. So, in COVID-19 environment we launched PrEP-taxi program, which allowed to get pre-exposure prophylaxis, by cab to the medical facility and back home.


Moreover, Alliance.Global is now almost the only organization that implements a pilot intervention to get PrEP at a community center in Kiev with the help of an infectious disease doctor, by appointment. And as part of the fight against the risks associated with chemsex, this year we launched the pilot project "PartyBox" for those MSM who practice it. It gives them an opportunity to get tested for HIV confidentially by a friendly doctor and get a kit for self-testing for purity, quality condoms and lubricant, and other gifts.


ALLIANCE.GLOBAL and the National MSM Consortium #MSM_PRO see this meeting as an opportunity to strengthen partnerships with colleagues from Western Europe and to exchange experiences on a permanent basis. We look forward to welcoming our colleagues back to our friendly community!

#лідерство