База знань

Доповідь Незалежного експерта із питання про захист від насильства і дискримінації за ознакою СОҐІ за підсумками його візиту до України

#ООН #ЗМН #РЦП
ОФІЦ. РЕЗЮМЕ. — У своїй доповіді за результатами свого візиту до України в період із 30 квітня до 10 травня 2019 року Незалежний експерт з питання про захист від насильства і дискримінації за ознакою сексуальної орієнтації та ґендерної ідентичності Віктор Мадригал-Борлос оцінює реалізацію чинних національних і міжнародних норм у галузі прав людини з метою боротьби з насильством і дискримінацією за ознакою сексуальної орієнтації та ґендерної ідентичності й наводить широкий огляд ситуації, яка існує в Україні в сфері прав людини лесбійок, геїв, бісексуалів, трансґендерів та інших ґендерно-різноманітних осіб. У світлі інформації, зібраної до, під час і після візиту, він відзначає позитивні заходи та проблеми, що зберігаються, і формулює рекомендації, спрямовані на посилення захисту відповідних осіб від злочинів на ґрунті ненависті та від насильства, мотивами яких є фобія, а також на ослаблення та, у кінцевому підсумку, на викорінення дискримінації за ознакою сексуальної орієнтації та ґендерної ідентичності. — (С. 1).

«У сфері сімейного життя Україні слід […] запровадити інститут зареєстрованого цивільного партнерства» (підпункт «a» пункту 96 розділу VII «Висновки та рекомендації»).

Режим доступу: https://undocs.org/en/A/HRC/44/53/Add.1 (англ. ориг.; <2020-04-27 UN Report on Protect. against Viol. and Discr. based on SOGI>); https://undocs.org/ru/A/HRC/44/53/Add.1