База знань

Європейська Хартія рівності жінок і чоловіків у житті місцевих громад

#ЗМН #громади
Європейська Хартія рівності жінок і чоловіків у житті місцевих громад базується на шести «фундаментальних принципах», викладених у частині I Хартії. Другий з фундаментальних принципів полягає в тому, що «для забезпечення рівності жінок і чоловіків слід боротися проти різноманітних форм дискримінації та зневаги», а конкретно:
«З метою забезпечення рівності між жінками та чоловіками крім ґендерної рівності також необхідно враховувати і різноманітні форми дискримінації та зневаги на основі раси, кольору шкіри, етнічного та соціального походження, генетичних особливостей, мови, релігії або переконань, політичних або будь-яких інших поглядів, належності до національних меншин, майнового стану, місця народження, інвалідності, віку, СЕКСУАЛЬНОЇ ОРІЄНТАЦІЇ або соціально-економічного статусу»[1].

[1] Європейська Хартія рівності жінок і чоловіків у житті місцевих громад: Хартія, що закликає європейські місцеві та регіональні органи самоврядування взяти на себе зобов’язання використовувати існуючі повноваження і партнерства для досягнення більшої рівності своїх громадян / Рада Європейських муніципалітетів та регіонів. — Складено Радою Європейських муніципалітетів та регіонів в рамках 5‑ї Програми дій Співтовариства із забезпечення ґендерної рівності. — Презентовано в рамках Генеральної асамблеї Ради Європейських муніципалітетів та регіонів у м. Інсбруку (Австрійська Республіка). — Травень 2006 р. — Режим завантаження: https://goo.gl/RAqC9a [зверн. 18.01.19] / сайт <Local & regional Europe> [ccre.org]. — С. [6].